אז כל אחד יכול להכנס לקוד מהקור ולשנות אותו? זה לא יוצר בלאגן?

כמובן שיש אנשים שאחראים על סדר וכל תוספת נבדקת היטב לפני שהיא נכנסת לגרסאות היציבות והרשמיות. אנשים אלה נבחרו ע"י קרן בלנדר (המפתחת הראשית של התוכנה).

Posted in: MainFAQ

Comments are closed.