מה זה "קוד פתוח"?

בגדול, זה אומר שניתן לראות את קוד המקור של התוכנה ולסגל אותו

Posted in: MainFAQ

Comments are closed.